Najjednoduchšie definované – živočíchy sú živé organizmy, ktoré nie sú rastlinami a ani hubami.
Živočíchy (živé bytosti, tvory), sú mnohobunkové organizmy, ktoré majú schopnosť žiť, rásť, rozmnožovať sa a reagovať na svoje okolie.. Tieto organizmy sú charakterizované viacerými spoločnými rysmi – dýchajú, v prevažnej väčšine konzumujú organický materiál (prijímajú potravu), majú schopnosť aktívneho pohybu aspoň v niektorej časti svojho života (na rozdiel od rastlín, ktoré sú viazané na svoje miesto rastu) aj keď niektoré druhy zostávajú dobrovoľne na jednom mieste po celý život – sú prisadnuté. Pohybujú sa rôznymi spolsobmi – plávaním, skákaním, lietaním, behaním, plazením… Na pohyb používajú rôzne časti tela (krídla, nohy, plutvy…) alebo využívajú pohyb celého tela.
Živočíchy sa skladajú z viacerých buniek a môžu mať rôzne formy a veľkosti, od mikroskopických organizmov až po veľké zvieratá, ako sú slony a veľryby (od 8,5 mikrometrů do 33,6 metrov). Živočíchy môžu mať rôzne spôsoby výživy – obvykle rozoznávame bylinožravce, mäsožravce či všežravce). Dýchajú (vdychujú kyslík a vydychujú oxid uhličitý) – kyslík vedia prijímať zo vzduchu alebo z vody. Ich mláďatá sa rodia alebo sa liahnu z vajec.
Živočíchy sú rozdelené do mnohých rôznych skupín, ako sú napríklad stavovce a bezstavovce. Každá skupina má svoje vlastné charakteristiky a prispôsobenie sa na prežitie vo svojom prostredí. Celkovo, živočíchy predstavujú pestrú a rôznorodú skupinu organizmov, ktoré sa líšia navzájom svojím životným cyklom, prispôsobením sa prostrediu či získavaním potravy. Majú zložité vzájomné správanie plné zvykov, rituálov, reagovania na seba navzájom či na svoje prostredie. Vytvárajú rôzne prepojené potravné reťazce.
Vedecké štúdium zvierat sa nazýva zoológia.