Grafitek.sk s. r.o.

Štefánikova 1549/18
066 01 Humenné

IČO: 46345337
DIČ: 2023337855

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, vložka č: 24904/P Oddiel: sro

E-mail: info@veselodoma.sk