Zlatisté lístie duba

Dni sa krátia a predsa žiaria. Teda vtedy, ak práve neprší.

Akoby si každý zo stromov považoval za povinnosť vytvoriť zo svojej koruny tú najkrajšiu kyticu.

Ale prečo vlastne lístie na jeseň žltne,červenie, hrdzavie…?

Listy stromov obsahujú farbivo – a nielen zelené. V listoch je aj oranžová, žltá a červená farba (xanatofyl, antokyán, karotén, flavón). Ale počas roka je každom liste toľko zelenej farby, že všetky ostatné jednoducho prekryje. Stromy toto zelené farbivo potrebujú k životu. A práve preto ho majú v listoch toľko. Zelené farbivo (chlorofyl) je nevyhnutné pre fotosyntézu*.

Akonáhle sa dni začnú skracovať, je to pre strom signál, že sa blíži zima. Obdobie pokoja. Všetky procesy, ktoré v listochprebiehajú sa spomaľujú. Strom

Červené lístie čerešne

tak látky nahromadené v listoch stiahne do konárov, kmeňa a koreňov ako zásobu na prečkanie chladného obdobia. A ukončí fotosyntézu. Ale prečo? Hlavne preto, lebo lístím strom aj dýcha – a cez listy sa tak zo stromu odparuje voda. Zo zmrznutej zeme však strom nevytiahne do svojho obehu žiadnu vodu. Ak by teda pokračovalo odparovanie vody cez listy, strom by uschol.Navyše, mráz by aj tak krehké listy spálil. A ak by napadal sneh, listy by zväčšovali plochu, na ktorej by sa napadnutý sneh držal – strom by tak musel v korune niesť väčšiu váhu a riskoval by tak, že sa polámu konáre či dokonca aj samotný strom.

Strom sa teda listov zbavuje. Keď začnú klesať teploty, tak sa uzavrú kanáliky na spodnej strane listov, ktorými strom prijíma vlahu. Následne sa stopka, ktorou sú listy uchytené na strome postupne v mieste uchytenia zužuje. Končí sa tak vyživovanie listov. Na listy začne pôsobiť enzým, ktorý spôsobí v liste odumretie tenučkej vrstvičky buniek pri základni listu – na mieste, kde sa list dotýka konárika. Táto tenučká a krehká vrstvička odumretých buniek podobná korku už list na mieste neudrží – naopak, pripraví ho na jeho posledný let. Stačí troška vetra alebo dažďa a aj pri tomto ľahkom tlaku sa list odlomí a pomaly doplachtí na zem.

Prečo ale neopadáva ihličie?

Žlté lístie javora a stále zelené ihličie

Pretože ihlice sú obalené tenkou voskovou vrstvičkou a vyparovanie vody nie je také silné. Navyše, plocha ihlice je oveľa menšia ako plocha listu a samotné konáre ihličnatých stromov sú pružnejšie ako konáre stromov listnatých. Takže unesú aj väčšiu váhu snehu. Pomáha tomu aj tvar koruny ihličnatého stromu.

Výnimkou je smrekovec opadavý. Porovnajte si niekedy jeho krehké ihličky s tuhými ihlicami borovice alebo smreka a pochopíte, že nie sú tak odolné ani tvrdé a tuhé. A preto opadávajú.

  • Fotosyntéza je biochemický proces – teda chemický proces prebiehajúci v živom organizme. Počas neho sa zachytáva energia slnečného žiarenia a využíva sa na premenu anorganických látok (oxid uhličitý, voda) na organické látky (cukry, tuky, bielkoviny). Pri tom sa uvoľňuje kyslík. Táto premena prebieha v listoch za prítomnosti chloroplastov (práve tieto obsahujú tak dôležitý chlorofyl) a svetla.